Početna stranica      Kontakt      Mapa sajta        English
O BCIF-u           O nagradi           Kategorije           Obrasci za prijavu           Dobitnici nagrada           Multimedia           Press           Partneri i donatori
.
 
Balkanski fond za lokalne inicijative je domaća fondacija, koja podstiče ljude da se aktivno uključe u poboljšanje života u mestima u kojima žive. Mi verujemo da su i male promene na bolje važne i da svako može da im doprinese. Zato pomažemo ljudima koji žele da pomognu sami sebi nudeći im mogućnost da dođu do sredstava i znanja koja im mogu olakšati rešavanje problema u njihovom mestu. U proteklim godinama podržali smo preko 800 uspešnih projekata u vrednosti od preko 3,4 miliona evra širom Srbije i Crne Gore.
 
.
 
O nagradi
......................................................................
 

Balkanski fond za lokalne inicijative, kao najveća domaća fondacija koja godinama podržava građanske akcije i lokalne grupe, u saradnji sa USAID, Institutom za održive zajednice (ISC), Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), VIA fondacijom, fondacijom braće Rokfeler (RBF), fondacijom C.S. Mott, Executive Group, eKapijom, Medija centrom Beograd, Društvom Srbije za odnose sa javnošću, AmCham Srbiija, Gradom Beogradom i Narodnom skupštinom Republike Srbije otvara konkurs za šestu godišnju nagradu VIRTUS za poslovne subjekte koji su tokom 2011/2012. godine na najdelotvorniji, najdugoročniji i najefektniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od opšteg dobra i interesa.

Ovo je prva nagrada ovakve vrste koja se organizuje u Srbiji i referentno mesto za sve one koji ulažu u opšte dobro. Nakon dosadašnjeg velikog uspeha i interesovanja nastavljamo da nagrađujemo najbolje kompanije.

CILJ KONKURSA:

Svrha ove prestižne nagrade je da prepozna i javno istakne kompanije i preduzeća koja svojom materijalnom i finansijskom podrškom daju najbolji primer drugima i postavljaju standard kojima bi trebalo težiti u svetu odgovornog biznisa.

Jedan od ciljeva nagrade je da dalje promoviše i stimuliše filantropiju u našoj zemlji kako bi se što veći broj kompanija i preduzetnika, ali i pojedinaca, u budućnosti uključio u slične korisne programe ili akcije.

Sam nagradni konkurs daje priliku udruženjima, organizacijama civilnog društva i krajnjim korisnicima donacija da javno izraze svoju zahvalnost darodavcima. Sa druge strane, nagrada daje mogućnost i samim kompanijama da dobiju veću podršku javnosti za projekte u koje veruju i kojima istinski doprinose.

Organizovanje i dodela nagrade je idealna prilika da se promoviše stvarno partnerstvo i saradnja između poslovnog sveta i organizacija civilnog društva, prilika da se javnosti u našoj zemlji prikaže humana i odgovorna strana biznisa koja se često ne vidi.


PRAVO UČEŠĆA:

Za nagrade se mogu nominovati:

• domaće i strane korporacije,
• ogranci stranih kompanija koje posluju u Srbiji,
• privatna mala i srednja preduzeća,
• javna i državna preduzeća,
• medijske kuće, kao i
• korporativni fondovi i fondacije

koji su tokom 2011/2012. godine podržali neku društvenu ili neprofitnu akciju ili organizaciju.

Neprofitne organizacije, javne ustanove i organi uprave ne mogu konkurisati za nagrade. U prijavnim obrascima one se mogu navesti samo kao partneri preduzeća/kompanije koja je nosilac aktivnosti.

KO PODNOSI NOMINACIJE:

Svoje kandidate za nagrade mogu nominovati: svi zainteresovani građani/ke – pojedinci/ke, neprofitne organizacije, mediji, PR agencije, marketinške agencije, kao i same kompanije i preduzeća.

KATEGORIJE NAGRADE:

Preduzeća i kompanije se mogu kandidovati unutar sledećih kategorija:

VIRTUS Glavna nagrada za doprinos na nacionalnom nivou
VIRTUS Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje
VIRTUS Nagrada za malo i srednje preduzeće
VIRTUS Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora

Uz ove nagrade, dodeliće se i četiri posebna priznanja:

Nagrada za podršku najinovativnijem projektu godine
Nagrada za doprinos socijalnom uključivanju, koja se ove godine dodeljuje po prvi put, u partnerstvu sa Timom za            socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU)
Nagrada za volontiranje
Specijalna nagrada za medijski doprinos


NAGRADA:

Pobednici konkursa će dobiti:

• Pravo da koriste zvanični znak VIRTUS nagrade za 2012. na svim svojim proizvodima, promotivnim materijalima i   dokumentima,
• Posebno napravljenu skulpturu, umetnički autorski rad koji simbolizuje ideju davanja za opšte dobro,
• Medijsku promociju od strane Fondacije

PROPOZICIJE KONKURSA:

• Preduzeće/kompanija može biti kandidovana za aktivnosti sprovedene u periodu od 01.09.2011. godine do momenta slanja prijave. Preduzeće/kompanija svoje društvene i dobrotvorne aktivnosti može kandidovati unutar jedne ili više kategorija nagrade istovremeno.

• Preduzeća/kompanije koje su 2011. godine dobile jednu od četiri glavne nagrade nemaju pravo da se kandiduju ili da budu kandidovane u ovom konkursnom roku.

• Samo kompletne prijave pristigle u navedenom roku i na za to predviđenom obrascu će biti uzete u razmatranje.

• Krajni rok za dostavu popunjenih prijava i prateće dokumentacije je produžen do 07.11.2012. godine, do 17h.


NAGRADNI ŽIRI:

Odluku o dobitnicima, nakon detaljnog pregleda svih nominacija, će doneti nezavisni žiri (selekcioni odbor) koji čine istaknuti pojedinci/ke iz sveta privrede, nevladinog sektora, medija i marketinga, rukovodeći se jedinstvenim kriterijumima.


ČLANOVI ŽIRIJA ZA DODELU VIRTUS NAGRADE ZA 2012. GODINU SU:

Ana Firtel
Savet stranih investitora

Ivana Ćirković
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Isidora Orlović
Narodna banka Srbije

Ana Trbović
Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju

Radojka Nikolić
Nira Press


OSNOVNI KRITERIJUMI ZA PROGLAŠENJE DOBITNIKA:

Prilikom donošenja odluka žiri će se rukovoditi nizom kriterijuma:

• Donacija od strane preduzeća/kompanije je upućena neprofitnoj organizaciji ili instituciji za aktivnost ili projekat od opšteg dobra i značaja (npr. u oblastima zaštite životne sredine, kulturnog nasleđa, unapređenja ljudskih prava, razvoj obrazovanja, pomoć ranjivim i ugroženim grupama, pomoć lokalnoj zajednici, itd.)

• Primalac donacije, što može biti neprofitna organizacija ili institucija, upravo završava ili je završila projekat sa jasnim i merljivim rezultatima.

• Primalac donacije koristi dobijena sredstva da realizuje projekat ili program koji je važan za zajednicu u kojoj primalac donacije deluje ili za temu za koju se organizacija specijalizovala.

• Davalac donacije teži ka tome da sagleda svoj doprinos kao „društvenu investiciju“, „ulaganje u zajednicu“, radije nego kao marketinški alat, sredstvo za PR ili sponzorstvo.

• Davalac donacije je zainteresovan za ishod svog ulaganja i rezultate podržanih projekata.

• Pored finansijske direktne pomoći, davalac donacije pomaže primaoca donacije i na druge efikasne načine (npr. prenos znanja i veština, pomoć u robi i materijalu, uključivanje zaposlenih, itd.)

• Preduzeće/kompanija koja je davalac donacije ostvaruje svoj profit na legalan način i u skladu sa društvenim i etičkim normama, poštujući standarde vezane za opštu društvenu odgovornost preduzeća, kao sto su etički odnos prema zaposlenima, klijentima, životnoj sredini i slično.

Prednost će biti data kandidatima koji su podržavali neprofitne organizacije i opštekorisne projekte više puta u proteklom periodu

Napomena: Preduzeća/kompanije koje su 2011. godine dobile jednu od četiri glavne nagrade nemaju pravo da se kandiduju ili da budu kandidovane u ovom konkursnom roku. Navedeni kriterijumi su osnovni kriterijumi za donošenje odluka..


ORGANIZATORI:

Čitav projekat, konkurs i svečanu ceremoniju dodele Balkanski fond za lokalne inicijative organizuje u saradnji sa USAID, Institutom za održive zajednice (ISC), Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), VIA fondacijom, Fondacijom braće Rokfeler (RBF), Fondacijom C.S. Mott, Executive Group, eKapijom, Ekonometar, Biznis magazin,Medija centrom Beograd, Društvom Srbije za odnose sa javnošću, AmCham Srbija, Narodnom skupštinom Republike Srbije, Gradom Beogradom i brojnim drugim institucijama, medijima i privrednim udruženjima koja su prepoznala značaj i potencijal jedne ovakve inicijative i žele da je podrže.

 
.
.
.
 
 

                                                                                                        Početna stranica      Kontakt      Mapa sajta          English