Početna stranica | Kontakt | Mapa sajta | | ENGLISH

O Tragu


Trag, jedna od najvećih domaćih fondacija, prisutna je u Srbiji od 1999, najpre kao britanska dobrotvorna organizacija, a od 2004. kao domaća fondacija. Do juna 2013. godine Trag fondacija je radila pod imenom Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF).
 
Kao lokalna fondacija, smatramo da je važno osloniti se na sopstvene snage u razvoju zajednica, i stoga ulažemo napore da podstaknemo razvoj lokalne filantropije. Kontinuirano sprovodimo sistematičnu kampanju za oživljavanje filantropskih ideja i stavova u našem društvu sa namerom da davanje za opšte dobro ponovo postane svakodnevni i uobičajeni deo naših života. Objavili smo publikaciju o istorijskom pregledu filantropije kod nas „Poruke vremena prošlih“ 2007. godine, a iste godine prvi put smo dodelili i nagradu za filantropiju u Srbiji VIRTUS. Nagrada se ove godine dodeljuje jedanaesti put i, pored kategorija u oblasti korporativne filantropije, uključuje nagradu za individualni doprinos filantropiji.