Početna stranica | Kontakt | Mapa sajta | | ENGLISH

O nagradi

Trag, kao najveća domaća fondacija koja godinama podržava građanske akcije i lokalne grupe, u saradnji sa Evropskom unijom, Fondacijom Č.S. Mot, Fondacijom braće Rokfeler (RBF), časopisom Ekonometar, Biznis magazinom, Kolor Pres Grupom, Adria Media Grupom, dnevnom novinom Blic, magazinom Nova ekonomija, Business Info Grupom i kompanijom Confluence Property Management najavljuje otvaranje konkursa za jedanaestu godišnju nagradu VIRTUS za poslovne subjekte i pojedince koji su tokom 2016/2017. godine na najdelotvorniji, najdugoročniji i najefektniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od opšteg dobra i interesa.


Ovo je prva nagrada ovakve vrste koja se organizuje u Srbiji i referentno mesto za sve one koji ulažu u opšte dobro. Nakon dosadašnjeg velikog uspeha i interesovanja nastavljamo da nagrađujemo najbolje kompanije i pojedinačne darodavce koji su dali značajan doprinos razvoju filantropije u svojim lokalnim zajednicama.
 

CILJ KONKURSA:

Svrha ove prestižne nagrade je da prepozna i javno istakne kompanije, preduzeća i pojedinačne darodavce koji na strateški način dugoročno podržavaju razvoj zajednica i tako daju najbolji primer drugima.

Jedan od ciljeva nagrade je da dalje promoviše i stimuliše filantropiju u našoj zemlji kako bi se što veći broj kompanija i pojedinaca u budućnosti uključio u slične korisne programe ili akcije.

Sam nagradni konkurs daje priliku organizacijama civilnog društva i krajnjim korisnicima donacija da javno izraze svoju zahvalnost darodavcima. Sa druge strane, nagrada daje mogućnost i samim kompanijama i pojedincima da dobiju veću podršku javnosti za projekte u koje veruju i kojima istinski doprinose.


PRAVO UČEŠĆA:

Za nagrade se mogu nominovati:

koji su tokom 2016/2017. godine podržali neku društvenu ili neprofitnu akciju ili organizaciju.

Neprofitne organizacije, javne ustanove i organi uprave ne mogu konkurisati za nagrade. U prijavnim obrascima one se mogu navesti samo kao partneri preduzeća/kompanije ili pojedinca/pojedinke koji su nosioci aktivnosti.
 

KO PODNOSI NOMINACIJE:

Svoje kandidate za nagrade mogu nominovati: svi zainteresovani građani/ke, neprofitne organizacije, mediji, PR agencije, marketinške agencije, kao i same kompanije i preduzeća.
 

KATEGORIJE NAGRADE:

Preduzeća i kompanije se mogu kandidovati unutar sledećih kategorija:

• VIRTUS Glavna nagrada za doprinos kompanije na nacionalnom nivou
• VIRTUS Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje
• VIRTUS Nagrada za malo i srednje preduzeće
• VIRTUS Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora


Pojedinci se mogu kandidovati za kategoriju

• VIRTUS nagrada za individualni doprinos filantropiji


NAGRADA:

Pobednici konkursa će dobiti:

• Posebno napravljenu skulpturu, umetnički autorski rad koji simbolizuje ideju davanja za opšte dobro,
• Medijsku promociju od strane Trag fondacije
 
Pobednici iz kategorija u oblasti korporativne filantropije će dobiti pravo da koriste zvanični znak VIRTUS nagrade za 2017. godinu na svim svojim proizvodima, promotivnim materijalima i dokumentima.
 

PROPOZICIJE KONKURSA:

• Preduzeće/kompanija i pojedinačni darodavci mogu biti kandidovani za aktivnosti sprovedene u periodu od 01.10.2016. do 31.12.2017. godine. Preduzeće/kompanija svoje društvene i dobrotvorne aktivnosti može kandidovati unutar jedne ili više kategorija nagrade istovremeno.

• Preduzeća/kompanije i pojedinci koji su u prethodnom ciklusu dobile jednu od pet glavnih nagrada nemaju pravo da se kandiduju ili da budu kandidovani u ovom konkursnom roku.

• Samo kompletne prijave pristigle u navedenom roku i na predviđenom obrascu će biti uzete u razmatranje.

• Krajni rok za dostavu popunjenih prijava i prateće dokumentacije je 14. februar 2018. godine.


NAGRADNI ŽIRI:

Odluku o dobitnicima, nakon detaljnog pregleda svih nominacija, doneće nezavisni žiri (selekcioni odbor) koji čine istaknuti pojedinci/ke iz sveta privrede, nevladinog sektora, medija i marketinga, rukovodeći se jedinstvenim kriterijumima.


ČLANOVI ŽIRIJA ZA DODELU VIRTUS NAGRADE ZA 2017. GODINU SU:

Ana Tozzi
Savet stranih investitora
 
Katarina Obradović Jovanović
Ministarstvo privrede
 
Radojka Nikolić
NIRA Press
 
Robert Čoban
Color Press Group
 
Nenad Blagojević
Priče sa dušom

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA PROGLAŠENJE DOBITNIKA:

Prilikom donošenja odluka žiri će se rukovoditi nizom kriterijuma:

Napomena: Preduzeća/kompanije i pojedinci koji su u prethodnom ciklusu dobili jednu od pet glavnih nagrada nemaju pravo da se kandiduju ili da budu kandidovani u ovom konkursnom roku. Navedeni kriterijumi su osnovni kriterijumi za donošenje odluka.

ORGANIZATORI:

Čitav projekat, konkurs i svečanu ceremoniju dodele nagrade organizuje Trag fondacija uz finansijsku podršku Evropske unije, Fondacije Čarls Stjuart Mot i Fondacije braće Rokfeler. VIRTUS se realizuje u saradnji sa VIA fondacijom, časopisom EkonometarBiznis magazinomKolor Pres Grupom, Adria Media Grupom, dnevnom novinom Blic, magazinom Nova ekonomija, Business Info Grupom i kompanijom Confluence Property Management  kao i brojnim drugim institucijama, medijima i privrednim udruženjima koja su prepoznala značaj i potencijal jedne ovakve inicijative i pružili joj podršku.