Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Uslovi korištenja

Trag fondacija :: Uslovi korištenja

Uslovi korištenja

Sve informacije, grafički prikazi i nazivi na našem sajtu zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine.

 
Svaku protivzakonitu upotrebu ovih informacija, prikaza i naziva koja nije praćena odgovarajućom dozvolom Trag-a, tretiraćemo kao povredu svojih prava i preduzećemo sve zakonom raspoložive mere kako bi se sankcionisala lica koja takvu povredu vrše.
 
Informacije koje su sadržane na sajtu mogu se koristiti u nastavne, naučne i nekomercijalne svrhe, ali uz obavezu navođenja porekla informacija i Trag-a kao njihovog isključivog vlasnika.

  

 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator