Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Donacije


Trag fondacija :: Donacije za OCD :: Akademija održivosti

Akademija održivosti

U nameri da podrži organizacije civilnog društva da dugoročno rade na svojoj finansijskoj održivosti, kao i da uspostave bližu saradnju sa sa širim krugom potencijalnih donatora u lokalnoj zajednici, Trag i partneri u okviru SIGN mreže pokreću program Akademija održivosti namenjen unapređenju kapaciteta organizacija civilnog društva za postizanje održivosti kroz orijentisanje na raznovrsne izvore finansiranja i veće uključivanje građana u njihov rad.

Akademija održivosti je edukativni program sa donacijama koji se sastoji iz 4 trening modula iz sledećih oblasti: objedinjenog strateškog i finansijskog planiranja, prikupljanja sredstava iz lokalnih izvora (od strane kompanija i pojedinaca), profitnih aktivnosti organizacija i razvoja planova održivosti.

Pravo na učešće u programu imaće 15 odabranih organizacija koje će pored programa edukacije imati priliku da stečena znanja primene kroz aktivnosti prikupljanja sredstava u svojoj zajednici. Najuspešnije organizacije će dobiti donaciju od Traga u iznosu prikupljenih sredstava, a najviše do 3000 evra.
 
Akademija održivosti je deo projekta „SIGN za održivost“  koji realizuje SIGN,  mreža lokalnih fondacija sa Zapadnog Balkana, a koji finansira Evropska Unija kroz Program podrške civilnom društvu, i sufinansira Balkanski fond za demokratiju.  
 
Partneri na projektu “SIGN za održivost”, koji su ujedno i članovi mreže SIGN, su Trag (Srbija), Fondacija Mozaik (BiH), Fond za aktivno građanstvo – fAKT (Crna Gora), Centar za institucionalni razvoj – CIRa (Makedonija) i Forum za građanske inicijative - FIQ (Kosovo). Partneri na ovom projektu su takođe i VIA Fondacija (Republika Češka), a saradnik Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (Hrvatska).

 
Kako konkurisati za program Aktivne zajednice:

  
 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator