Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Vesti

Trag fondacija :: Vesti :: Vesti 2016

Vesti 2016

Poziv za OCD da podrže inicijativu za unapređenje poreskih propisa od značaja za podsticaj davanja u opštekorisne svrhe u SrbijiTrag fondacija poziva organizacije civilnog društva da podrže inicijativu za unapređenje poreskih propisa koja će biti upućena Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Inicijativa ima za cilj unapređenje primene zakonskih mehanizama koji su usmereni na kreiranje povoljnijeg okruženja za razvoj i održivost organizacija civilnog društva, kao i razvoj filantropije u Srbiji. 
 
Trag fondacija je na osnovu pravne analize i komparativnih iskustava iz regiona Zapadnog Balkana i zemalja EU, koji su nastali u okviru projekta „SIGN za održivost“, finansiranog od strane EU i BTD-a, kreirala predloge za poboljšanje fiskalnih politika i razvoj povoljnijeg zakonskog okruženja za delovanje i održivost organizacija civilnog društva u Srbiji. Na osnovu navedenih analiza i nalaza istraživanja, Trag fondacija i organizacije koje podrže incijativu uputiće Ministarstvu finansija sledeće preporuke koje će doprineti većoj upotrebi postojećih mehanizama za poreska umanjenja za davanja pravnih lica sadržane u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica (Član 15.):
 
1.   Neophodno je da Ministarstvo finansija donese obavezujuće mišljenje koje bi bilo upućeno regionalnim i lokalnim službama Poreske uprave sa jasnim tumačenjem zakonskog mehanizma. Na ovaj način bi se sprečilo da pravna lica koja zatraže njihovu podršku za primenu ovog mehanizma dobiju netačna ili nepotpuna objašnjenja.
 
2.   Potrebno je da Ministarstvo finansija i Poreska uprava izrade priručnik za korišćenje mehanizma za poreska umanjenja za davanja u opštekorisne svrhe za pravna lica. Priručnik bi sadržao jasna, postupna (korak-po-korak) uputstva o pravilima i postupcima za korišćenje postojećeg zakonskog mehanizma, uključujući i jasno objašnjenje kakvu dokumentaciju pravna lica treba da pribave kao dokaz davanja da bi im se priznali ovi izdaci.
 
3.   Potrebno je da Ministarstvo finansija i Poreska uprava, na osnovu donetog mišljenja i publikovanog priručnika, osnaže poreske službenike da mogu da obezbede i unaprede postojeću uslugu (kontakt centar - call centar) pravnim licima preko koga mogu dobiti savet i konkretnu podršku u primeni ovog mehanizma.
 
4.   Dugoročno je potrebno otvoriti javnu debatu o mogućnosti uvođenja posebnog obrasca za izveštavanje pravnih lica Poreskoj upravi o davanjima za opštekorisne svrhe (ovo bi se odnosilo samo na pravna lica koja koriste mehanizam za poreska umanjenja na osnovu Zakona o porezu na dobit pravnih lica).

Pozivamo vas da nam se pridružite i podržite našu zajedničku inicijativu! Podršku vaše organizacije navedenoj inicijativi možete dati na sledećem linku -www.tragfondacija.org/pages/sr/javne-politike/inicijativa-za-unapredenje-poreskih-propisa.php gde se možete upoznati sa svim detaljima navedene inicijative.

Podršku vaše organizacije možete uputiti i prosleđivanjem saglasnosti vaše organizacije za pomenutu inicijativu (dovoljno je navesti puno ime organizacije i mesto registracije) na e-mail vladimir@tragfondacija.org i ana@tragfondacija.org do 27. februara 2017. godine (12h).  

<< Nazad
 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator